לפרסום מודעת השתתפות בצער צרו קשר (עד הסגירה)

ד"ר ליאורה מרידור

העתיד – חברת הגמל
לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
יו"ר וחברי הדירקטוריון, ההנהלה וצוות העובדים
משתתפים בצערו העמוק של דן מרידור
חבר דירקטוריון החברה, על לכתה של רעייתו
ד"ר ליאורה מרידור
שולחים תנחומים כנים למשפחה

אתם משאירים פרטים ואנחנו מייד חוזרים

כדי להפוך את הפנייה ליעילה יותר, באפשרותכם לכתוב לנו בעניין המודעה שאתם מבקשים לפרסם, כדי שנגיע מוכנים לשיחה… :)