לפרסום מודעת השתתפות בצער צרו קשר (עד הסגירה)

פרופסור רעננה מרידור ז"ל

המועצה הישראלי ליחסי חוץ
משתתפת באבלו הכבד של נשיא המועצה
מר דן מרידור בפטירת אימו
פרופסור רעננה מרידור ז"ל
שולחים תנחומים למשפחה

אתם משאירים פרטים ואנחנו מייד חוזרים

כדי להפוך את הפנייה ליעילה יותר, באפשרותכם לכתוב לנו בעניין המודעה שאתם מבקשים לפרסם, כדי שנגיע מוכנים לשיחה… :)