לפרסום מודעת השתתפות בצער צרו קשר (עד הסגירה)

פרופ’ רעננה מרידור ז"ל

הספרייה הלאומית משתתפת באבלו הכבד של
יו”ר דירקטוריון הספרייה

מר סלי מרידור במות אמו

פרופ’ רעננה מרידור ז"ל

ושולחת תנחומים למשפחה

חברי מועצת הספרייה, הדירקטוריון,
הנהלת הספרייה ועובדיה

אתם משאירים פרטים ואנחנו מייד חוזרים

כדי להפוך את הפנייה ליעילה יותר, באפשרותכם לכתוב לנו בעניין המודעה שאתם מבקשים לפרסם, כדי שנגיע מוכנים לשיחה… :)